Wat komt er kijken bij loon vorderen?

//

Redactie Volghetgeld.nl

Heb je te maken met loon dat niet betaald wordt? Dan kan je dit vorderen bij de werkgever. Het is echter een ingewikkeld proces, waarbij je te maken krijgt met emoties en wettelijke termijnen. We vertellen je hoe loonvordering precies werkt, waar je rekening mee moet houden en hoe je de juiste hulp kunt krijgen.

Wanneer mag het?

Loon vorderen is een proces dat niet zomaar ingezet kan worden. Er is een juridische onderbouwing voor nodig. Loon vorderen mag alleen wanneer een werknemer niet op tijd of helemaal geen loon ontvangt. Een werkgever mag het loon tussen de 24e van de maand en de 1e van de volgende maand betalen. Wacht in eerste instantie dus even af voordat je actie onderneemt. Als het loon na de 1e van de maand niet is uitbetaald, dan is de eerste stap om het aan te kaarten bij je werkgever. Dit kan verbaal, maar mag ook schriftelijk gedaan. Het voordeel van schriftelijk, is dat je dit op een later moment kunt aanleveren als bewijs, mocht het komen tot een juridisch proces.

Mocht een verzoek tot betaling geen resultaat opleveren, kan de werknemer juridische stappen overwegen. Hierbij is het essentieel dat alle communicatie met de werkgever goed gedocumenteerd wordt, net zoals het arbeidscontract en loonstrookjes. 

Een incassobureau kan helpen

Je kunt er als werknemer voor kiezen om rechtstreeks naar de rechter te stappen of om hulp in te schakelen van een incassobureau om het loon te vorderen. Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring om effectief te onderhandelen met de werkgever en de juiste juridische procedures op te starten. Het bureau fungeert als een tussenpersoon, waardoor de emotionele en professionele belasting voor de werknemer beperkt blijft. Bovendien neemt het een hoop stress weg door het proces uit handen te geven aan een ervaren advocaat.

Een incassobureau zal eerst meerdere sommatiebrieven sturen. Werkt dit niet, dan zal het bureau proberen te onderhandelen met de werkgever. Indien dit geen resultaat oplevert, kan de advocaat ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Het incassobureau zal je ook adviseren over de haalbaarheid van de zaak en de beste strategie om de openstaande vorderingen betaald te krijgen. 

Tijdig actie ondernemen

Het is belangrijk dat je als werknemer snel handelt als er geen loon wordt uitbetaald. Het is een proces dat zowel formele als informele routes kan omvatten en aardig veel stress kan opleveren. Bovendien kan de periode waarin een vordering kan worden ingediend worden beperkt door wettelijke termijnen. Gaat om loonvordering, dan zit daar een termijn van 5 jaar aan. Ook kan een snelle respons ervoor zorgen dat ernst van de situatie wordt benadrukt, wat de kans op een effectieve oplossing vergroot. 

Loon vorderen is een recht dat werknemers hebben als zij geconfronteerd worden met niet-betaald loon. Het kan een ingewikkeld proces zijn, waarbij er emoties komen kijken die het moeilijk maken om goed contact met de werkgever te onderhouden. Bovendien kan niet-betaad loon de nodige stress opleveren. Het is belangrijk op tijd actie te ondernemen en eventueel hulp in te schakelen van een professioneel incassobureau. Zo weet je zeker dat je de juiste stappen doorloopt en vergroot je de kans op een succesvolle loonvordering.

Plaats een reactie